دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


استاندارد : 1

لوح فشرده : 700

مقاله : 1

منابع الکترونیکی: مقاله : 11

منابع الکترونیکی:کتاب : 94

پایان‌نامه ارشد : 574

پروژه تحقيقاتي : 572

پیایند : 936

کتاب فارسی : 33781

کتاب لاتین : 6